Bài 6. Bẫy thời gian số 7 và 8

Thông tin khóa học

KIỂM SOÁT THỜI GIAN

Giá : Miễn phí

Chắc hẳn bạn đã từng cảm thấy cần nhiều thời gian hơn trong ngày, để hoàn tất những gì cần hoàn tất? Nỗ lực sử dụng thời gian một cách có hiệu quả khi đối mặt với những yêu cầu ngồn ngộn mỗi ngày vẫn chưa hề giảm bớt.Thật vậy, công nghệ mới thậm chí còn khiến nỗ lực ấy thêm phần vô vọng, ngay cả khi nó cho phép tiến hành đa nhiệm chưa từng có.

Trong khóa học này, chúng tôi cập nhật nó dưới ánh sáng của những chiếc bẫy thời gian thoát thai từ công nghệ. Nghiên cứu các thói quen vô thức của ý nghĩ và hành vi – thường gây ra sự quản lý thời gian kém, giới thiệu năm công cụ, hay “thực hành”, để quản lý thời gian hiệu quả, và phân tích mười bốn chiếc bẫy thời gian phổ biến nhất thế kỷ, rồi đề xuất lối thoát cho mỗi chiếc bẫy ấy. 

Alphacity trân trọng giới thiệu!


Tags

thời gian, quản lý thời gian, kiểm soát thời gian, sắp xếp thời gian, thời gian công việc, chu toàn công việc, phân chia thời gian, thời gian cho công việc, làm chủ thời gian, làm chủ công việc