Bài 2. Kiểm soát cuộc đời bạn

Thông tin khóa học

NGHỆ THUẬT HẠN CHẾ STRESS

Giá : Miễn phí

Trong khóa học này, chúng tôi chia sẻ cách thức đột phá trong việc giảm thiểu stress. Trong thế giới phát triển nhanh như vũ bão ngày nay, người ta rất dễ cảm thấy căng thẳng với một núi các việc phải làm nhưng vẫn còn có cách để giải quyết vấn đề. Thủ thuật là hãy để mọi việc ra khỏi mớ bong bong trong đầu và sắp xếp mọi việc vào một hệ thống đáng tin tưởng mà chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào chúng ta muốn. Chỉ khi nào đầu óc chúng ta trở nên rõ ràng và suy nghĩ của chúng ta được hệ thống hóa lại thì mới có thể đạt được kết quả khả quan nhất.


Alphacity trân trọng giới thiệu!

Tags

stress, hạn chế stress, kiểm soát stress, kiểm soát stress để thành công, không còn lo stress, hoàn thành mọi việc, tư duy tích cực, kiểm soát căng thẳng, căng thẳng, mệt mỏi