Bài 2. Các Giới Hạn Của IQ

Thông tin khóa học

Tầm Quan Trọng Của Trí Tuệ Và Xúc Cảm Trong Công Việc

Giá : Miễn phí

Khóa học đưa ra những kỹ năng phân biệt ngôi sao trong mọi lĩnh vực, từ những việc cơ bản đến trung cấp và đến cấp cao nhất. Khóa học chỉ ra rằng yếu tố quan trọng nhất không phải là chỉ số IQ, trình độ cao hay chuyên môn giỏi, mà là “trí tuệ xúc cảm - EQ”. Ngoài ra, khóa học còn cho ta biết rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tự cải thiện trí tuệ xúc cảm – tại bất kỳ giai đoạn trong sự nghiệp, theo cá nhân hay là thành viên trong một nhóm của một tổ chức nào đó.

Alphacity trân trọng giới thiệu!

Tags

công việc, thành công trong công việc, trí thuệ trong công việc, cảm xúc trong công việc, trí tuệ, cảm xúc, xúc cảm, công việc và trí tuệ, cảm xúc và trí tuệ, ứng dụng trong công việc